Про УкрЕА

2016-03-19  |  Afiŝita de Oleh Rohaljsjkij  |  Markoj: info  інформація  про 

Головна мета Асоціації - об\'єднувати есперантистів

Головна мета Асоціації - об\'єднувати есперантистів і прихильників мови есперанто,задовольняти і захищати суспільні, соціальні, економічні, творчі,національно-культурні та інші спільні інтереси членів Асоціації

Основними завданнями Асоціації є:
 Сприяти розв\'язанню міжнародної мовної проблеми, що забезпечувало б створення рівних можливостей для кожної людини уміжнародних стосунках. 
Ознайомлювати громадськість України з міжнародною мовною проблемою та шляхами її розв\'язання, в тому числі за допомогою мови есперанто, з самою мовою та її можливостями в міжнародномуобміні.
 Допомагати у вивченні мови есперанто бажаючими, сприяти підвищенню рівня володіння нею та практичному застосуваннюмови есперанто в міжнародних стосунках.
 Сприяти зміцненню взаєморозуміння та дружби, розвитку культурних зв\'язків з народами інших країн за допомогою мовиесперанто, а також виховувати у есперантистів та інших мешканців України повагуяк до свого, так і до інших народів.
Допомога у встановленні міжнародних зв\'язків між есперантистами та прихильниками есперанто, співпраця зміжнародними та національними есперантськими організаціями, розвиток народноїдипломатії.
 Представляти своїх членів у міжнародних есперантських організаціях, на міжнародних есперантських заходах, з\'їздах,зустрічах тощо.

Громадська організація «Українська есперанто асоціація» (надалі &ndaŝ; Асоціація) є добровільне громадське об\'єднання есперантистів і прихильників мови есперанто, що представляє їх інтереси. Асоціація є неприбутковою організацією.
 Асоціація створена 21 травня 1989 р. (статут зареєстровано По-становою Ради Міністрів Української РСР № 108 від 12.05.1990 р. № 21 травня 1989 року) і є правонаступниця Всеукраїнського комітету (1925-1937), Спілки есперантистів Радянських республік (1921-1937), Есперанто-комiсiї при Українському товаристві дружби та культурних зв’язків iз зарубіжними країнами (1968-1973), Українського товариства есперантистів-активістів (1975-1980) та Українського республіканського відділення Асоціації радянських есперантистів (1980-1989). З1991 року є членом Універсальної (всесвітньої) есперанто асоціації.
 Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також Статутом.
 Робочими мовами Асоціації є есперанто і українська.
 Повна назва українською мовою &ndaŝ; Українська есперанто асоціація, мовою есперанто - Ukrainia Esperanto Asocio. Скорочена назва українською мовою - УкрЕА, мовою есперанто &ndaŝ; UrkEA.
 Асоціація є юридична особа, має печатку, штампи, бланки, що їх затверджує Президент Асоціації, та символіку, що її затверджує Президія Асоціації.Informo

En ĉi tiu paĝo vi povas vidi preskaŭ ĉiun informon pri Ukrainia Esperanato Asocio kaj la plej freŝajn novaĵojn de ĝi. Se vi trovis/os iun eraron bonvolu kontakti ninSendi leteron

Kontaktoj

espero111@ukr.net

03500, Kijivo, str. Dilova 6, ap. 50