INFORMILO pri la 22-a UkrEA-Kongreso

2016-10-31  |  Afiŝita de Serhejo  |  Markoj: Ukrainio  Esperanto  Kongreso  UkrEA  Informilo 

Informo pri la 22-a Kongreso de UkrEA, kiu okazos en Kijivo de la 25-a ĝis la 27-a de novembro 2016.

INFORMILO 
pri la 22-a UkrEA-Kongreso
Prezidio de Ukrainia Esperanto Asocio informas, ke la 22-a Kongreso de UkrEA okazos en Kijivo de la 25-a ĝis la 27-a de novembro 2016. La Kongreso estos reelekta.
La Kongreso pasos en lernejo N236 (kie okazis la 67-IJK) kaj la noktejo troviĝos en la apuda bazejo “Juna turisto” (Zabolotnij-str. 144).
Por prepari kaj okazigi la Kongreson estis kunvokita orgkomitato (OK), kies kunordiganto estas Mikaelo Lineckij. 
La Kongreso havos du gravajn erojn: akcepti novan version de Statuto de UkrEA kaj reelekti la gvidorganon.
Konsisto de la OK:
1. Estro - M. Lineckij (lineckij@bigmir.net)
2. Vicestro - N.Ivanova (marabusza@yandex.ru)
3. Sekretario, Informado /pressekretario &ndaŝ; M.Mamedov (mmf-design@mail.ru)
4. Kasisto - T.Kolomijec (nun oficvojaĝas, sed la konto funkcias)
5. Kultura programo &ndaŝ; N.Ivanova, M.Lineckij
6. Administranto de la Kongreso &ndaŝ; p. S.Prudko (s.prudko@ukr.net) 
7. Raportoj kaj proceduraj demandoj &ndaŝ; Eŭheno Kovtonjuk (espero111@ukr.net)
8. Konsilanto &ndaŝ; Jevgenija Slovaĉevskaja

La OK anoncas kreadon de la preparkomisionoj: 
1. Nomiga (prilaboras la sinanoncojn kaj proponojn por la gvidorganoj, programojn de la kandidatoj). 
2. Rezolucia (prilaboras proponojn pri kongresaj decidoj). 
3. Veriga (klopodas pri legitimeco de la Kongreso).
4. Statuta (preparas por aprobo la novan version de la Statuto). p. S. Prudko, 0661195228,0989845185, 0634674957, serhij.prudko@gmail.com
5. Mandata komisiono - M.Mamedov
6. Kalkulkomisiono &ndaŝ; I.Glagolevskij
Tiuj, kiuj pretas labori en la komisionoj, bonvolu (sen troa modesteco) kontakti kun OK kongreso@ukr.net
Por pli fruktodona agado necesus signife prilarĝigi konsiston de la Prezidio, kiun probable, devus eniri:
• Prezidanto.
• Vicprezidanto.
• Sekretario.
• Kasisto.
• Responsulo pri membraro.
• Responsulo pri kluboj kaj komisionoj.
• Responsulo pri junularo.
• Responsulo pri eldonado.
• Responsulo pri E-renkontiĝoj.
La postenoj estos funkciigitaj nur se troviĝos la konvenaj gvidantoj kaj la Kongreso elektos ilin.

Provizora programo de la Kongreso:
1. Solena malfermo.
2. Kongresaj kunsidoj (raportoj, Statuto, balotoj, laborplano, buĝeto, asociaj komisionoj).
3. Eventuala piedira ekskurso al Muzeo de popola arkitekturo (la 25.11.).
4. ULEI - Konferenco.
5. Interkona vespero.
6. Kultura programo. Koncerto.
7. Amika vespermanĝo.
8. Solena fermo.
9. Inteŝanĝo de opinioj “Libera mikrofono”
Preciza programo de la Kongreso estas preparata kaj estos metita en la Kongresan pakaĵon. 
OK danke akceptos viajn ideojn kaj proponojn, kiuj ebligos pliriĉigi kaj plivariigi la Kongreson.
Voĉdonrajton dum la Kongreso havos nur pagintoj membrokotizon por la 2016 ĝis komenco de debatoj de la kandidatoj kaj balotado (26.11.2016, 15:00).
Bonvolu disvastigi ĉi informon inter konataj por vi ukrainiaj esperantistoj kaj al viaj eksterlandaj amikoj.
Ni memorigas, ke en la reto en Facebook estas speciala paĝo: 
https://www.facebook.com/XXII-a-Kongreso-de-Ukrainia-Espe…/…

Kontaktu nin laŭbezone, precipe, se vi havas la demandojn kongreso@ukr.net
telefonoj 063 8493193, 096 7494158, 099 2125705 &ndaŝ; Mikaelo Lineckij
0661195228,0989845185, 0634674957 &ndaŝ; p. Serhij Prudko

Ĝis la revido en la Kongreso!

Kunordiganto de OK M.Lineckij

KIEL ATINGI LA KONGRESEJON

1.De la fervoja stacidomo veturas buseto #507, de suda enirejo, la haltejo mem troviĝas dekstre de la suda enirejo. Per ĝi veturu ĝis “Ekspocentro”(Vistavka), kaj de tie plu veturu per trolebuso N 11 aŭ buseto N 548 ĝis haltejo “Jakova Stepovoho” apud restoracio “Budjmo!”.

Alia (laŭ ni pli bona) varianto: de metrostacio “Stacidomo” veturi ĝis “Ĥreŝĉatik”, tie subtere transiri al “Majdan” por ŝanĝi la linion kaj de tie veturi ĝis “Vistavkovij centr” direkte al “Teremki-2”.
Plu &ndaŝ; veturi (10-12 min.) per trolebuso N 11 aŭ buseto N 548 ĝis haltejo “Jakova Stepovoho” apud restoracio “Budjmo!”.
La prezoj:
Buseto # 507 &ndaŝ; 6 hrn
Trolebuso # 11 &ndaŝ; 3 hrn
Buseto # 548 &ndaŝ; 4 hrn
Metroo &ndaŝ; 4 hrn
Por tiuj, kiuj veturos ne de la stacidomo, 
gravas trafi al metrostacio “Vistavkovij centr” 
kaj de tie - per trolebuso N11, aŭ buseto N 548.

 

De la haltejo “Jakiv Stepovij”
atentu la montrilojn.Informo

En ĉi tiu paĝo vi povas vidi preskaŭ ĉiun informon pri Ukrainia Esperanato Asocio kaj la plej freŝajn novaĵojn de ĝi. Se vi trovis/os iun eraron bonvolu kontakti ninSendi leteron

Kontaktoj

espero111@ukr.net

03500, Kijivo, str. Dilova 6, ap. 50