La 22-a Kongreso de UkrEA

2016-10-15  |  Afiŝita de Serhejo  |  Markoj: UkrEA  Kongreso  Kijivo 

La 25-an – 27-an de novembro 2016 en Kijivo, ĉefurbo de Ukrainio, okazos la 22-a Kongreso de Ukrainia Esperanto-Asocio.

LA 22-a UkrEA-KONGRESO

 

M.Lineckij, kunordiganto de OK, Vicprezidanto de UkrEA

 

Estimataj geamikoj!

 

La 25-an &ndaŝ; 27-an de novembro 2016 en Kijivo, ĉefurbo de Ukrainio, okazos la 22-a Kongreso de Ukrainia Esperanto-Asocio. Ĝi estas reelekta, tial tre gravas, ke membroj de UkrEA aktive partoprenu la Kongreson.

 

La kongresejo troviĝas en bazejo “Juna turisto”, Zabolotnij-str, 144, kie ni noktumos, kaj en situanta en la sama konstruaĵo lernejo 236, kie ni uzos 1-2 klasejojn por kunsidoj. Estis priparolita eblo manĝi en la lerneja manĝejo, sed bezonatas aparta interkonsento kun la kuiristoj. La kosto dependas de kvanto de la manĝontoj. Ajnokaze ĝi estos malpli alta ol ĉie. Organiza komitato turnis sin al al la urb-administrejoj kun peto finance helpi esperantistojn el iliaj urboj, kiuj partoprenos la Kongreson.

 

Ĝis la Kongreso restis iom pli ol monato, do jam tempas, ke aliĝu ankaŭ tiuj, kiuj ĝis nun ne aliĝis. Tion eblas fari sendinte aliĝilon (vidu sube) al adreso: kongreso@ukr.net  Tio ege gravas por mendo de la noktumado kaj nutrado.

 

Aliĝkotizo &ndaŝ; 25 grn. Dezirindas sendi ĝin al la kasisto de UkrEA Tetjana Kolomijec, konto 4149497864069416 en Privatbanko (celo de la pago estu "благодійний внесок"), informante pri tio al  kongreso@ukr.net,  aŭ pagu surloke 30 hrn.

 

Krome, mi memorigas, ke por reelekta Kongreso necesas havi minimume 2 kandidatojn, por ke estu la elekto. Tiu, kiu vidas, sentas kion necesas fari, kion necesas ŝanĝi en funkciado de la Asocio - kompilu la planon por ke la elektontoj anticipe vidu, kies plano estas pli bona kaj pli interesa. La planoj estos aperigotaj en oktobra numero de “Helianto”.  Same pri la fakoj - kiuj fakoj vere estas bezonataj, kiuj ŝatus ekgvidi ilin por ke la  fakoj estu vere interesaj kaj funkciantaj. Estas ankoraŭ ege grava afero: tiuj, kiuj ankoraŭ ne pagis UkrEA-kotizon, estu pretaj fari tion antaŭ la Kongreso aŭ ĝiru monon al la konto (vidu supre)!

 

Ĝis la revido en la Kongreso!

Kontaktu nin:

poŝtelefonoj: +38063-8493193, +38096-7494158, +38099-2125705

Skype: m-urso

 

A L I Ĝ I L O

1.      Persona nomo ……………………………………

 

2.      Familia nomo ……………………………………  

 

3.      Naskiĝdato (jjjj.mm.tt) …………………………

 

4.       Nivelo de lingvoposedo: elementa  , bona  , libera  (marku)    

 

5.      Lando …………………. 6. Poŝtkodo …………

 

        7.  Urbo/vilaĝo ……………………………………..

 

        8. Strato, domo, loĝejo  …………………………….  

 

9.      Poŝtadreso (se diferencas de supraj informoj)

 

………………………………………………….

 

10.  Numero de poŝtelefono ……………………….

 

11.  Elektrona poŝtadreso ……………….....................

 

       12. Skype: ……………………………………………

 

13.  FB-paĝo: ………………………………………….

 

14.  Loĝado en bazejo “Juna turisto” (4-litaj ĉambroj po 85 hrn/diurne) jes: □, ne:

 

15.  Estas kelkaj unulitaj ĉambroj. Kosto: 160 hrn/diurne: jes: , ne:

 

16.  Mi loĝos aliloke: …………………………………

 

17.  Manĝado (estas principa interkonsento pri la manĝado en lerneja manĝejo, sed gravas scii anticipe pri kvanto da manĝontoj). La manĝpreferoj: vianda: , vegetara:  , vegana:

 

18.  Kontribuo al la programo: interkona vespero, prelego, arta program, informoj ktp:

 

………………………………………………………

 

 

………………………………………                         ……………………………………

 (dato, loko)                                         (plena nomo, subskribo)

 

 

 
Informo

En ĉi tiu paĝo vi povas vidi preskaŭ ĉiun informon pri Ukrainia Esperanato Asocio kaj la plej freŝajn novaĵojn de ĝi. Se vi trovis/os iun eraron bonvolu kontakti ninSendi leteron

Kontaktoj

espero111@ukr.net

03500, Kijivo, str. Dilova 6, ap. 50