UkrEA

2016-03-19  |  Afiŝita de Eŭheno Kovtonjuk  |  Markoj: info 

UkrEA-celoj kaj taskoj

Ukrainia Esperanto Asocio  (UkrEA) estas libervola komunumo de esperantistoj kaj subtenantoj de Esperanto kaj reprezentas iliajn interesojn.

UkrEA estis fondita la 21-an de majo de 1989 kaj daŭrigas agadon de antaŭaj E-organizaĵoj: Tutukrainia komitato (1925-1937), la Unio de esperantistoj de Sovetiaj Respublikoj (1921-1937), Esperanto-komisiono de Ukrainia Societo de amikeco kaj kulturaj rilatoj kun eksterlandaj ŝtatoj (1968-1973), Ukrainia societo de esperantistoj-aktivuloj (1975-1980) kaj Ukrainia respublika oficejo de la Asocio de sovetiaj esperantistoj (1980-1989). Ekde la 1990-a UkrEA estas membro de Universala Esperanto Asocio (UEA).   Nun ĝi unuigas pli ol 160 geesperantistojn de Ukrainio.

En sia agado UkrEA celas:

1. Informi ukrainian socion pri lingva problemo kaj ebloj solvi ĝin inkluzive pere de Esperanto.

2. Disvastigi la uzadon de la internacia lingvo Esperanto.

3. Helpi al ĉiuj dezirantoj studi Esperanton kaj plialtigi lingvan nivelon.

4. Agadi por la solvo de la lingva problemo en internaciaj rilatoj kaj faciligi la internacian komunikadon.

5. Plifaciligi la ĉiuspecajn spiritajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, malgraŭ diferencoj de nacieco, raso, sekso, religio, politiko aŭ lingvo.

6. Reprezenti siajn membrojn en internaciaj Esperanto-organizoj, aranĝoj kaj renkontiĝoj.

7. Kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvi ĉe ili la komprenon kaj estimon de aliaj popoloj.

Enkadre de UkrEA aktivas Esperanto-kluboj kaj grupoj, funkcias fakoj: instru-metodika, informa, eldona, reta, scienca, medicina, historia,religia, kultura, junulara, infana, libroservo, komisiono de individuaj membroj, sekcio de nevidantaj esperantistoj, societo de la amikoj de Esperanto. Informo

En ĉi tiu paĝo vi povas vidi preskaŭ ĉiun informon pri Ukrainia Esperanato Asocio kaj la plej freŝajn novaĵojn de ĝi. Se vi trovis/os iun eraron bonvolu kontakti ninSendi leteron

Kontaktoj

espero111@ukr.net

03500, Kijivo, str. Dilova 6, ap. 50